Ochota stěhovat se za prací v ČR vzrůstá.


Čeká Vás stěhování? Ať už budete stěhovat jen několik věcí nebo rovnou celý byt, přečtěte si články z různých zdrojů týkající se stěhování a přípravy na něj. Poté již stěhování zvládnete zcela bez problémů.

11.1.2007 | David Sahula, manažer PR, Hypoteční banka | www.bydlet.cz
Ochota stěhovat se za prací je mezi obyvateli České republiky už relativně vysoká. Kvůli výhodné pracovní nabídce by změnilo bydliště celkem 45 procent z dotázaných 754 respondentů průzkumu Hypoteční banky provedeného ke konci minulého roku.

Lidí, co připouštějí, že by se kvůli práci přestěhovali je více než těch, kteří odpověděli záporně. Jen 40 procent dotázaných totiž není ochotno změnit bydliště kvůli zaměstnání. Přitom jako důvod pouze 4 procenta z respondentů, kteří se stěhovat nechtějí, uvedla potíže s opatřováním bydlení. Lidé v otázce stěhování za prací mají poměrně jasno, neboť jen 15 procent respondentů nedokázalo odpovědět.

„Nízká mobilita pracovní síly bývá často uváděnou příčinou strukturální nezaměstnanosti a bývá spojena s nefunkčním trhem bydlení. Průzkum však ukazuje, že tyto argumenty již do značné míry neplatí. Trh s byty se prohlubuje a instrumenty pro financování bydlení jsou mimo jiné také díky široké nabídce hypotečních úvěrů dostupné,“ říká Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky.

Z průzkumu vyplynulo, že stěhovat se za prací jsou ochotnější muži (49 procent) než ženy (42 procent). V jiném městě či regionu by snáze přijali zaměstnání mladí lidé ve věku do 29 let (63 procent), což koresponduje s vyšší ochotou ke stěhování u lidí, kteří ještě nemají založené vlastní rodiny. Nicméně i v kategorii osob mezi 30. a 44. rokem věku představuje 47 procent kladných odpovědí celkem vysoké číslo. Nejmenší chuť se stěhovat mají lidé v domácnosti s nižšími příjmy (15 000 až 20 000 Kč měsíčně) a s nejvyššími příjmy (nad 40 000 Kč) a také živnostníci. Nezaměstnaných by se stěhovalo 55 procent.

Z těch, kdo změnit místo bydliště ochotni nejsou, polovina uvádí jako důvod rodinné zázemí. Nejčastěji takto odpovídali lidé ve věku 30 až 44 let. S velkým odstupem následovaly důvody, že má respondent ve stávajícím místě vlastní byt či dům (29 procent) a dobrou práci (24 procent). Mezi těmito dvěma skupinami je nejvíce živnostníků, osob s nejvyššími příjmy a lidí ve věku 30 až 44 let. Starých na změnu se cítilo 17 procent dotázaných. Pouhá 4 procenta z těch, kteří se stěhovat nechtějí, uvedla jako důvod problém sehnat bydlení.

Polovina z počtu těch, kteří by se za prací stěhovali, by nové bydlení řešila hypotečním úvěrem. Ochota vzít si hypotéku je nejsilnější u lidí do 29 let (52 procent z nich). O tom, že stávající nabídka hypotečních úvěrů je pro řešení pracovní migrace vyhovující, je přesvědčeno 36 procent respondentů. Relativně nejvyšší ochotu řešit bydlení v novém působišti hypotečním úvěrem vykazují příslušníci domácností ve středním příjmovém pásmu 20 – 25 tisíc korun, což svědčí o relativně dobré dostupnosti hypotečních úvěrů.

„Ukazuje se, že existuje prostor pro růst trhu hypotečních úvěrů ve spojení s pracovní migrací,“ hodnotí výsledky průzkumu Jan Sadil.

Výzkum Hypoteční banky byl realizován v České republice od 19. do 25. října 2006 na reprezentativním souboru 754 respondentů starších 15 let, kteří jsou v současné době ekonomicky aktivní či mají pracovní perspektivu (studenti, nezaměstnaní).


? NAPOVEDA povinné