Možnost stěhování připouští stále více Pražanů


Čeká Vás stěhování? Ať už budete stěhovat jen několik věcí nebo rovnou celý byt, přečtěte si články z různých zdrojů týkající se stěhování a přípravy na něj. Poté již stěhování zvládnete zcela bez problémů.

14.4.2008 | Luboš Svačina | www.hypoindex.cz
Ochota obyvatel Prahy změnit své stávající bydliště spolu se zájmem o větší a kvalitnější bydlení rok od roku roste. Rozhodujícím parametrem je cena nemovitosti, ale také občanská vybavenost a dostupnost MHD v místě nového bydliště.

Mýtus o nechuti obyvatel České republiky měnit své bydliště získává stále více trhlin. Na konci roku 2006 prezentovala Hypoteční banka výsledky svého průzkumu, který se zabýval ochotou obyvatel stěhovat se za prací. Plných 45 % dotazovaných se v uvedeném výzkumu vyjádřilo, že by kvůli zajímavé nabídce zaměstnání zvažovalo změnu místa bydliště. Nejvíce zájemce o atraktivní zaměstnání lákají velká města, především Brno a Praha.

Uvažují také pražští obyvatelé o stěhování?

Zajímavé statistiky v tomto směru publikovala společnost INCOMA Research, která na toto téma zpracovala průzkum „POTENCIÁL PRAŽSKÉHO REZIDENČNÍHO TRHU 2008“. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že plných 12 % (tedy každý osmý) obyvatel Prahy a blízkého okolí zvažuje do 3 let změnit adresu svého bydliště. Důvodem však zpravidla není nabídka lepšího zaměstnání, jako je tomu u mimopražských, ale touha po zlepšení bytové situace. 61 % respondentů má v plánu přestěhování do bytu a zbývajících 39 % preferuje bydlení v rodinném domě.

"V případě plánovaného stěhování do bytu zásadně převažuje zájem o koupi bytu nad zájmem o nájemní bydlení (82:18). Za poslední 2 roky výrazně vzrostl zájem o nákup nového bytu (z 36 % na 43 %). Pronájmy preferují zejména chudší, starší a menší domácnosti," uvádí autoři studie.

Při výběru nového bydliště hraje pro 55 % dotazovaných nejdůležitější roli finanční dostupnost, resp. cena nového bydlení. Na druhém a třetím místě se v preferencích umístnila rozloha bytu/domu a možnost financování bydlení hypotečním úvěrem nebo úvěrem ze stavebního spoření. Menší vliv na rozhodování hraje zeleň v okolí, blízkost školy, školky, dopravní obsužnost a dispoziční řešení.

Financování bydlení

Jako jeden z rozhodujících faktorů ovlivňující výběr nového bydlení uvedli respondenti možnost financovat koupi nemovitosti úvěrem. Tuto formu financování připouští celých 61 % dotazovaných, přičemž většina je ochotna na měsíčních splátkách úvěru platit maximálně 15 000 Kč.

Díky rostoucím příjmům domácností roste i částka, kterou jsou dotazovaní ochotni na koupi nemovitosti vynaložit. Podle statistik společnosti INCOMA Research se tato částka aktuálně pohybuje na úrovni 2,7 milionů.

V porovnání s obdobným předloňským průzkumem je patrné, že dochází ke změnám v požadavcích na dispoziční řešení bytu a velikost obytné plochy. Nejpoptávanějšími velikostními kategoriemi bytů jsou 2+1, 2+kk a 3+1, resp. 3+kk, naopak klesá zájem o nejmenší byty. Shoda panuje také v očekávané ceně za metr čtvereční obytné plochy. Většina respondentů očekává cenu v rozmezí 30 - 40 tis. Kč/m², přičemž roste podíl zájemců ochotných zaplatit i vyšší částky.

V kategorii rodinných domů průzkum uvádí tři varianty pořízení bydlení. Koupi pozemku a výstavbu rodinného domu preferuje téměř třetina dotazovaných (32 %). Koupi nového domu "na klíč" upřednostňuje 28 % respondentů a největší skupina (38 %) přemýšlí o koupi staršího domu. V případě pozemků je největší zájem o velikostní kategorii 700 - 1 000 m², rovněž však roste zájem o větší pozemky.

Lokalita je důležitá

Hlavní roli při výběru nemovistosti hraje, jak už bylo řečeno, cena a dispozice bytu, resp. rodinného domu, nicméně umístnění kupované nemovitosti považuje velká část dotazovaných také za jeden z nejdůležitějších faktorů. Nicméně překvapivým výsledkem průzkumu je skutečnost, že respondenti velice často neradi ochází z míst, kde jsou zvyklí, a pokud je to možné, míří do lokalit blízkých současnému bydlišti. Nejžádanějšími konkrétními lokalitami jsou Praha 4 (potenciální cíl pro 15 % zájemců o stěhování) a okresy Praha-východ (12 %) a Praha-západ (14 %).


? NAPOVEDA povinné