Stěhování a změna trvalého bydliště


Čeká Vás stěhování? Ať už budete stěhovat jen několik věcí nebo rovnou celý byt, přečtěte si články z různých zdrojů týkající se stěhování a přípravy na něj. Poté již stěhování zvládnete zcela bez problémů.

16.7.2013 | TAVOČER |
Stěhování lze rozdělit na několik fází – zajištění přepravy, balení věcí a případná demontáž nábytku, samotné stěhování, vybalení věcí a jejich uspořádání. Je to ale všechno? Kdepak, ještě si užijete na úřadech kvůli změně trvalého bydliště. Kde všude je změnu potřeba nahlásit?

Pokud chcete změnit svou adresu trvalého bydliště, musíte to státu ohlásit. Částečně by vám mohly pomoci tzv. základní registry, které fungují už přibližně rok. Jejich hlavním cílem je ulehčení styku s veřejnou správou pro občany a firmy, především o nutnost méně návštěv úřadů. Nyní tedy stačí, pokud si občan dojde na jeden úřad a následně si již všechny ostatní úřady tuto informaci odeberou pomocí propojení registrů. Aktuální změny se na ostatních úřadech projeví do druhého dne.

Nicméně, taková je teorie, praxe jí zatím neodpovídá. Ne všechny instituce na ní jsou v současné době připojeny, takže bude i tak třeba vzít do ruky papírový formulář a tužku. Nejlepší tedy je všechny potřebné instituce obvolat a předem poptat, co je třeba pro změnu udělat.

 

Základní registry

Registr obyvatel

Je veden Ministerstvem vnitra a obsahuje informace o občanech a cizincích, kteří mají povolení  k pobytu v ČR a také lidech, kteří dostali azyl.

 

Registr osob

Je pod správou Českého statistického úřadu, vede údaje o podnikatelích, firmách, občanských sdruženích i církvích.

 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Spravuje ho Český úřad zeměměřičský a katastrální, vede údaje o území krajů, obcí, parcelách či ulicích.

 

Registr práv a povinností

spravuje ho Ministerstvo vnitra a vede údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob.

 

Ohlašovna na městském úřadě

Při změně trvalého bydliště byste se měli nejprve zastavit na obecním úřadě, úřadě městské části nebo obvodu, kam se stěhujete a tam dojít do ohlašovny. Kromě občanského průkazu budete muset předložit doklad s oprávněním užívat nový byt nebo dům. Úřad by měl být schopen díky napojení na základní registry dohledat informace z katastru nemovitostí, pokud se ale jedná o podnájem, vezměte s sebou určitě nájemní smlouvu.

Pokud nájemní smlouvu nemáte, budete potřebovat úředně ověřené potvrzení od majitele nemovitosti. Za změnu trvalého pobytu na úřadě zaplatíte 50 Kč. Poté, co úředník zavede změny do systému, znehodnotí Váš občanský průkaz ustřižením jednoho z rohů. Než dostanete novou občanku, budete s sebou kromě přestižené občanky nosit také potvrzení o změně trvalého pobytu.

 

Zdravotní pojišťovny

Aktuálně jsou na registry napojené pouze 2 zdravotní pojišťovny – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Ostatní na propojení pracují.

Např. u Všeobecné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen změnu ohlásit do 30 dnů písemnou formou nebo na některém z pracovišť VZP. Kromě toho je také možné využít elektronickou podatelnu (jedině s elektronickým podpisem) nebo datovou schránku. Pokud nesplníte povinnost ohlášení změny, pojišťovna Vám může udělit pokutu až 10 tisíc Kč. Nicméně k tomuto kroku zpravidla nepřistupuje.

Mimořádně důležité je ohlášení změny pro podnikatele a OSVČ, kteří poté budou měsíční zálohy posílat na jiný účet, každoroční přehled pak na jinou adresu.

 

Správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení je jedním z klíčových systémů, které již jsou k registrům připojeny. Informace o změně by tam tak měla dorazit sama. Nicméně i tak se může stát, že po Vás zaměstnanci ČSSZ budou žádat písemné oznámení, určitě pokud jste OSVČ. Následně totiž obdržíte nový variabilní symbol pro platby a číslo účtu pro úhradu záloh.

V případě, že Vám sociálka vyplácí důchod skrze poštu, je možné změnu nahlásit přímo na kterékoli pobočce pošty. Pokud je důchod vyplácen bezhotovostně, stačí zaslat dopis s touto informací a rodným číslem na adresu ČSSZ.

Za zaměstnance by měl změnu ohlásit zaměstnavatel.

 

Finanční úřad

Správce daně zatím nemůže informace o změnách bydliště získávat automaticky, protože propojení není plně funkční. Pokud jste zaměstnancem a zároveň nejste registrováni k dani, žádná informační povinnost se na vás nevztahuje. Pokud ale daňové přiznání nebo hlášení odevzdáváte, úřad byste měli kontaktovat a změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy proběhla.

 

Živnostenský úřad

Živnostenské úřady jsou na registry napojené, takže k nim informace o změně dorazí sama. Živnostenskému úřadu však spíše záleží na místě podnikání. To je třeba buď změnit, nebo „doložit vztah“ k původnímu místu podnikání (např. souhlas majitele nemovitosti).

 

Řidičský průkaz a registrace vozidla

Změnu bydliště je třeba provést i na řidičském průkazu. Pokud se stěhujete pouze v rámci města, nemusíte nic řešit. Pokud se ale stěhujete do jiného města, budete muset dopravní odbor navštívit. Registr řidičů je na základní registry napojený od března, ještě nějakou dobu je však stále třeba na odbor zajít osobně a vyplnit papírový formulář. Výhledově by mělo stačit vyplnění elektronického formuláře, poté již jen zahlásíte jméno a rodné číslo, zbytek už si dohledá úředník v systému.

Jakoukoli změnu je nutné nahlásit v novém místě pobytu do 5 dnů od chvíle, kdy jste jí ohlásili. Na dopravní odbor si nezapomeňte vzít starý řidičák, aktuální občanku s přípisem a také jednu pasovou fotografii. Za změnu se i zde platí 50 Kč. Za expresní vystavení řidičského průkazu si můžete připlatit 500 Kč a dostanete jej do 5 dní.

V případě, že vlastníte auto, budete muset dojít také na registr vozidel a nechat si vyměnit poznávací značky. K tomu je třeba velký i malý technický průkaz, zelená karta, potvrzení o technické kontrole a samozřejmě i obě poznávací značky. Správní poplatek je opět 50 Kč.

 

SIPO

Platíte-li účty přes SIPO České pošty, nezapomeňte také tam změnu nahlásit. O změnu je možné zažádat bezplatně na kterékoliv poště vyplněním tiskopisu. K žádosti je třeba přiložit také doklad SIPO z minulého měsíce pro kontrolu spojovacího čísla.

 

Soukromé instituce

O stěhování je třeba informovat také další důležitou skupinu – soukromé instituce. Tzn. například banku, mobilního operátora, komerční pojišťovnu nebo také věřitele. Občan si u základních registrů může sám navolit, které soukromé instituce chce prostřednictvím základních registrů informovat. Tato služba je plně funkční. Ne všechny soukromoprávní osoby jsou však na přijímání těchto údajů připraveny. Na jejich požadavky se nyní snaží systém základních registrů reagovat. Je tedy nezbytné si ověřit, že Vaše banka nebo telefonní operátor informace z registrů získali.


? NAPOVEDA povinné