Mezinárodní stěhování


Provádíme stěhování bytů, kanceláří, rodinných domů, nábytku a věcí do zahraničí a ze zahraničí. Zajištujeme také menší mezinárodní stěhování po celém světě!

Všechna naše vozidla mají nainstalované navigační systémy. Jednodušše tak lze propočítat trasu od místa nakládky do místa vykládky (až do konkrétní ulice nebo dokonce čísla popisného).

Kromě toho je celý vozový park zabezpečen sledováním přes satelitní zařízení. Kdykoli můžeme určit, kde se vozidlo s vašimi věcmi nachází. Toto sledování s přesností na několik metrů je možné po celé Evropě.

 

Mezinárodní stěhování1. Jak a kam stěhujeme

Běžně zajišťujeme stěhování po celé Evropské unii.

Stěhování provádíme do následujících zemí: Anglie /Velká Británie/, Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Zajistit můžeme také stěhování do Ameriky, USA nebo Kanady.

Vozidlo přistavíme na adresu v dohodnutém termínu, po naložení vyjíždíme směr ČR nebo směr zahraničí. Vyložení stěhovaných věcí uskutečňujeme po dojetí na vykládku.

Stěhování v rámci Evropské unie:

Po vstupu České republiky do EU se stěhování v rámci členských států EU hodně zjednodušilo. Odpadlo čekání na hranicích ve frontě. Odpadlo také vyřizování celních formalit jak ve vnitrozemí a na hranicích.

 

2. Přípravy ke stěhování do / ze zahraničí

  • Vždy vyžadujeme ke stěhování seznam stěhovaných věcí v češtině a němčině (pro německy mluvící země) nebo angličtině (anglicky mluvící a další země). Seznam musí obsahovat všechny stěhované věci a musí být shodný v obou jazykových verzích.
  • Dále je vhodné čestné prohlášení, že se jedná o stěhování osobních věcí a že nábytek a další věci jsou použité. Toto doporučení je platné pro stěhování do všech zemí.
  • Je nutné zabezpečit volné místo cca 10 až 14 metrů (dle velikosti objednaného vozidla) na místě nakládky i vykládky. Místo by mělo být co nejblíže k domu, aby se neprodlužovala vzdálenost donášky. Pokud v místě platí nějaké omezení nebo zákazy stání, je nutné, abyste dopředu domluvili výjimku s místními úřady.
  • Všechny věci je třeba důkladně zabalit. Pokud si věci zabalíte sami, sdělte to našim dispečerům. Upozorňujeme, že pokud nejsou předměty baleny naší společností, neuznáváme následně reklamace na poškození během transportu.
  • Při stěhování z Prahy a okolí doporučujeme prohlídku naším technikem pro upřesnění podrobností stěhování.

Samozřejmostí je pojištění našich služeb. Pojištění platí na území celé Evropy.

 

Stěhování do Anglie (Velké Británie) a Skandinávie:

Při stěhování do Velké Británie a Skandinávie je nutné s předstihem objednat trajekt na určitý den a konkrétní čas podle plánu stěhování. To zařídí naši dispečeři. Cena trajektu závisí na rozměrech vozidla. Počítáme plavbu oběma směry.

 

Stěhování ze Švýcarska a Lichtenštejnska:

Švýcarsko a Lichtenštejnsko nejsou členy Evropské unie. Dovoz a vývoz do těchto zemí podléhá celnímu řízení. Pro bezproblémový přechod hranic doporučujeme zákazníkům se informovat na místně příslušném celním úřadu ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku na potřebu clení stěhovaných věcí a za jakých podmínek lze převoz přes hranice realizovat. Při dovozu do ČR je třeba počítat s tím, že je povinné stěhované předměty vyclít před uskutečněním vykládky na území ČR.

 

Stěhování do států mimo EU:

Při stěhování do států mimo Evropskou unii vyžadujeme od zákazníků dojednání všech podmínek předem, před rezervací termínu stěhování.

 

form:Kalkulačka kilometrů
Kalkulačka kilometrů

Do kalkulačky kilometrů můžete zadat název měst a ulic, kam kde se bude stěhování provádět. Kalkulačka poté sama vypočítá vzdálenost, kterou naše vozidlo urazí. Počítá se vždy cesta oběma směry!

Po vypočítání vzdálenosti klikněte na tlačítko "zpět na kalkulačku stěhování", vypočítaná vzdálenost se automaticky přenese do Vaší kalkulačky stěhování.

Trasa se vždy počítá ze sídla naší firmy v Praze (špendlík Základna TAVOČER s.r.o. ) do místa nakládky, potom do místa vykládky a zpět do naší firmy
Pokud se místo nakládky nebo vykládky nachází v Praze, počítame pouze cestu z nakládky na vykládku a zpět, v tomto případě se špendlík nezobrazuje.

Zjistěte si vzdálenost stěhování a následně spočítejte cenu pomoci kalkulačky!

celková vzdálenost jízdy (oba směry) 0 km
spočítat cenu stěhování pomoci kalkulačky
? NAPOVEDA

? NAPOVEDA povinné