Naši dlužníci


Níže naleznete seznam fyzických osob a firem, které jsou našimi dlužníky, kteří mají vůči naší společnosti záavazky po lhůtě splatnosti. Po provedení našich služeb nám ani po opakovaných výzvách neuhradili vystavené faktury.

Dlužnici - právnické osoby

Název Popis Dluh nám, Kč
travel esprit s.r.o. 27400280 Firma nám nezaplatila zálohu, sice poslali emailem doklad o zaplacení. 15 504,00
RENZELING s.r.o. 24776211 Firma nám dluží za stěhování a přepravu. 8 250,00

Dlužnici - fyzické osoby

Jméno Adresa Popis Dluh
Ing. Leoš Bobek Čiklova 19, 140 00, Praha 4 - Nusle Nezaplatil nám za stěhování. 18 672,00
Kristyná Veselá Vodičkova 4, Praha - Nové město Nezaplatila nám za stěhování. 1 584,00
pan Březina ul. Hájkova 15, Praha - Žižkov Nedoplatil za stěhování 1 911,00
Brosingerová Eva Přístavní 35/1236, Praha - Holešovice Nedoplatila za stěhování. 2 780,00
Suchánková Mělnická 205, Líbeznice Nedoplatila za stěhování. 3 304,00
Sedláková Adéla Truhlářská 2, Praha - Nové Město Nedoplatila za stěhování 1 444,00

? NAPOVEDA povinné