Slovník pojmů


Slovník pojmu je seznam různých termínů ze světa stěhování s jejich popisem a vysvětlením.

Podle hodnot
Nalezeno 44 záznamů
|< < 1 2 3 >|
1.

Stěhování

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Změna sídla člověka nebo společnosti, která spočívá mimo jiné v přesunu vybavení nemovitosti i běžného majetku.

2.

Stěhování v rámci objektu

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Stěhování buď v rámci jedné budovy nebo i mezi budovami bez použití vozidla. Mohou být použity různé stěhovací pomůcky, rudly, vozíky atd. Stěhování bez dopravy je pro zákazníka výhodnější, jelikož se nepoužívá žádné vozidlo, náklady na takové stěhování jsou tedy nižší. Občas je pro zákazníka výhodnější objednat službu stěhování v rámci objektu i když se objekty, mezi kterými se bude stěhovat, nalézají ve vzdálenosti třeba 200 metrů, ale na místě jsou např. obtížné přejezdové podmínky.

3.

Stěhování nábytku

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Přemístění nábytku včetně případné demontáže a montáže. Transport probíhá s maximálním ohledem na Váš majetek.

4.

Drobné stěhování

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Malé stěhování pár kusů nábytku či elektroniky nebo několika krabic s osobními věcmi. Může se také jednat o dovoz nového nábytku v originálních obalech z prodejen k Vám domů.

5.

Příprava na stěhování

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Příprava věcí určených ke stěhování do formy vhodné k přenášení (balení do krabic, demontáž nábytku, balení nábytku).

6.

Sběrný dvůr

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít (recyklovat) nebo je nutné jej odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí.

7.

Likvidace nábytku

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Zrušení nebo odstranění věci movité z důvodu nepotřebnosti. Možnost odvozu na sběrný dvůr.

 

8.

Stěhování na klíč

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Stěhování za minimální účastí zákazníka nebo bez účasti zákazníka. Naši pracovníci s sebou přivezou potřebné množství obalového materiálu, sami vše řádně zabalí, přestěhují do nové lokality a vynesou na předem určená místa.

9.

Těžká břemena

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Nábytek nebo části nábytku vyžadující účast několika osob při přenosu z důvodu přípustné zátěže na osobu. Jedná se většinou o pianina, klavíry, trezory a další opravdu těžké věci nebo kusy nábytku vážící přes 100 kg.

10.

Hodinová sazba

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Peněžní vyjádření provedené práce za dobu odpovídající jedné hodině.

11.

Závazná poptávka

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Poptávka zákazníků po konkrétní službě, stává se závaznou v případě potvrzení obou zúčastněných stran. Následuje domluvení termínu s odborným technikem, který stanoví potřebné informace týkající se samotného obchodu.

12.

Nezávazná poptávka

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Dotaz týkající se informací ohledně plánovaného stěhování, zahrnuje návrh ceny za uskutečněnou službu.

13.

Balící služby

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Balení chrání přepravované zboží proti mechanickému poškození a proti klimatickým vlivům. Pro balení se nejčastěji používá stretch folie, bublinková folie, kartonové krabice a šatní boxy.

14.

Demontáže nábytku

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Rozebrání movitého majetku na dílčí části schopné převozu.

15.

Nakládka a vykládka

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Probíhá pomocí sklápěcí rampy u používaných vozů případně ručně zkušenými pracovníky naší firmy.

16.

Přeprava movitých věcí

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Pojem pro cílevědomé přemístění nákladu dopravními prostředky z místa A do místa B po dopravních komunikacích za účelem přestěhování.

17.

Mezinárodní stěhování vozem

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Jedná se o komplexní službu stěhování mezi státy Evropské unie, která může být realizovaná s plným servisem na nakládce i vykládce. Vaše věci jsou po celou dobu převozu pod dohledem našich pracovníků.

18.

Mezinárodní stěhování drobné

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Jedná se o ekonomické stěhování Vašich věcí do nebo ze zahraničí. Přeprava je realizována systémem sběrné služby. Plný servis naší stěhovací služby je nabízen vždy jen v České republice. Vaše věci jsou celou dobu pod kontrolou on-line trackingu.

19.

Minimální cena zakázky

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Cena pod kterou se nemůže klesnout, cena se kterou jsou spojené minimální náklady. Cena aplikovaná většinou na první hodinu práce.

20.

Vozový park

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Seznam stěhovacích vozidel, která jsou k dispozici, součástí mohou být i informace o nosnosti, velikosti přepravních prostorů, přítomnost hydraulického čela a další údaje o vozidlech.

|< < 1 2 3 >|

? NAPOVEDA povinné