Slovník pojmů - stránka 2


Slovník pojmu je seznam různých termínů ze světa stěhování s jejich popisem a vysvětlením.

Podle hodnot
Nalezeno 44 záznamů
|< 1 2 3 >|
21.

Skladování

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Možnost zpoplatněné úschovy stěhovaných věcí na dobu určitou. Pod zámkem.

22.

Přeprava osob

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Komfortní přeprava lidí dle přání na určité místo, akci apod.

23.

Pojištění

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Obecně zařízení, postup, metoda nebo smlouva, která chrání osobu nebo zařízení před následky poruch nebo neštěstí. Veškerý náklad, který převážíme (Vaše věci a nábytek), je automaticky pojištěn u České Pojišťovny, a.s. na částku 5 000 000,- Kč.

24.

Kompletní ceník

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Shromážděné aktuální ceny za určité služby a práce. Ceník je specializovaný seznam zboží a služeb, který každé položce v ceníku uvedené přisuzuje v konkrétním čase nějakou konkrétní cenu. Jedná se o praktickou informační pomůcku, která slouží v běžné denní praxi zejména při obchodní a podnikatelské činnosti jednotlivých firem a institucí.

V takovémto seznamu bývá obvykle uvedena cena zboží, prací a služeb. Cena zde bývá uváděna nejčastěji přímo v příslušných peněžních jednotkách nějaké konkrétní měny (tedy v penězích). Ceny prací a služeb, které nelze jednoduše kvantifikovat, bývají obvykle vztaženy k nějaké časové jednotce (např. minuta, hodina, den, kalendářní měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok apod.). Vzhledem k tomu, že se číselné hodnoty jednotlivých cen v průběhu času prakticky neustále mění, mívají ceníky také uvedeny parametry platnosti ceny v rozmezí od-do.

25.

Obal

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Obal, nebo též obalový materiál je v obecném pojetí : "ochranná vrstva" . Například krabice, folie a další... Ochraňuje přepravovaný objekt před poškozením, poškrábáním nebo znečištěním.

26.

Reference

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Znamená obecně odkaz na něco nebo zprávu o něčem. Reference může být kladná nebo záporná (negativní).

27.

Zakázkové číslo

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Číslo pod kterým je evidována poptávka. Každá poptávka má své originální číslo.

28.

Práce ve svátek

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

U TAVOČERu bez příplatků jako každý jiný pracovní den.

29.

Prohlídka technikem

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Osobní návštěva v místě bydliště zákazníka. Návrh ceny na místě po osobním zhodnocení technikem.

30.

Full service

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Služba, kdy veškeré činnosti týkající se stěhování řeší za zákazníka firma. Zákazník opouští původní bydliště ve stavu běžného užívání a stěhuje se do již kompletně přestěhovaného bytu s vybalenými věcmi.

31.

Stěhování jeřábem

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Stěhování břemen za pomoci jeřábu (vysokozdvižné plošiny) tam, kde to okolnosti vyžadují. V některých zemích jako je například Holandsko je díky dispozičním řešením staveb stěhování tímto způsobem poměrně běžné.

32.

Vyklízení bytů

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Odstranění nepotřebných věcí a nábytku. K vyklízení často dochází po koupi či před prodejem bytu. Častým důvodem pro vyklízení také bývá zbavení se pozůstalosti. Starý nábytek a věci lze odvézt na sběrný dvůr, na skládku nebo složit do přistaveného kontejnéru.

33.

Kontejner

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Místo pro uskladnění odpadu či dále nepotřebných věcí. Naše firma pro Vás ráda zajistí kontejner na vyklízení

34.

Montáž nábytku

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Sestavení nového i použitého nábytku za pomoci nářadí.

35.

Montáž kuchyní

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Kompletní truhlářské práce pro sestavení kuchyně. Její součástí je jak sestavení samotných skříněk kuchyňské linky tak přizpůsobení kuchyně dispozičním řešením konkrétního místa vestavby.

36.

Kalkulačka stěhování

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

On-line nástroj pro orientační výpočet ceny stěhování. Použití kalkulačky přibližuje zákazníkům cenu za kterou je možno dané stěhovací služby a další pořídit.

37.

Nákladní taxi

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Jedná se o dodávku pouze s řidičem, stěhované věci si zákazník nakládá a vykládá svépomocí (u nás je však pomoc řidiče samozřejmostí!).

38.

Těžká parta

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Pracovníci zabývající se stěhováním těžkých kusů (piana, trezory, stroje). Za těžký kus se většinou považuje předmět váhou nad 100 kg.

39.

Orientační doba stěhování

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Čas odhadnutý dispečerem pro vytvoření cenové nabídky.

Vychází se údajů, které poskytne zákazník – čím přesněji je specifikován obsah stěhování, tím přesněji je možné určit potřebnou dobu realizace.

 

40.

Zakázka

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Je smluvním vztahem o oboustranných závazcích do budoucna.

|< 1 2 3 >|

? NAPOVEDA povinné