Slovník pojmů - stránka 3


Slovník pojmu je seznam různých termínů ze světa stěhování s jejich popisem a vysvětlením.

Podle hodnot
Nalezeno 44 záznamů
|< 1 2 3 > >|
41.

Služba

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.

42.

Poptávka

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Konkrétně specifikovaný dotaz na poskytované služby.

43.

Veřejná zakázka

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek,organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství.

Veřejné zakázky jsou realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. Jedná se o úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Jednou ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Veřejná zakázka musí být podle zákona realizována na základě písemné smlouvy.

 

44.

Cena

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství.

|< 1 2 3 > >|

? NAPOVEDA povinné