Prohlášení o ekologii


Stěhování Tavočer s.r.o. myslí a pracuje ekologicky:

  • vozíme odpad na sběrné dvory, kde je ekologicky zlikvidován
  • spojujeme zakázky - předem máme rozvržené trasy našich vozidel tak, abychom menším nájezdem šetřili ovzduší
  • od našich zákazníků odebíráme baterie a odevzdáváme je na sběrné dvory
  • použitou bublinkovou fólii, kartonové dutinky z fixačních a bublinkových fólií a papíry přenecháváme pro další zpracování
  • pravidelně obměňujeme vozový park - nakupujeme nová vozidla s úspornějšími motory
  • krabice z recyklovaných materiálů používáme opakovaně, nevyhazujeme, dokud jsou použitelné
  • již vyřazené kartony sami skartujeme, čímž vzniká znovu využitelná kartonová střiž
  • sortiment v našem e-shopu postupně rozšiřujeme o nové eko obaly

? NAPOVEDA povinné