Stěhování Praha


Naše firma zajišťuje levné stěhování po Praze, ale také po ČR a Evropě. Stěhování po Praze má svá specifika, cena je počítána jinak, než u stěhování mezi jinými městy.

Jak probíhá stěhování po Praze

 1. Stěhovací vozidlo přistavíme na adresu v Praze ve vámi zvolený čas.
 2. V případě nutnosti provádíme demontáž, balení nábytku a jiných předmětů.
 3. Nakládka věcí do vozu.
 4. Cesta na vykládku.
 5. Vykládka podle vašich požadavků (nábytek umístíme do pokojů a na pozice, jaké potřebujete). Případné smotnování nábytku.

Nakládání vozu

Přípravy ke stěhování v rámci Prahy

V rámci Prahy k vám můžeme bezplatně poslat našeho stěhovacího technika. Ten prohlédne stěhované prostory, odpoví na vaše otázky a nakonec vytvoří cenovou nabídku.

Ze strany zákazníka je v Praze velice důležité zajištění parkovacího místa pro stěhovací vozidlo. Případná větší vzdálenost zbytečně prodlužuje dobu stěhování a navyšuje cenu. Místo je třeba zajistit na místě nakládky i vykládky.

Při stěhování vždy věnujeme velkou pozornost pečlivému zabalení předmětů a nábytku do bublinkové a stretch fólie. Samozřejmostí je pojištění našich služeb. Pojištění platí na území celé Evropy.

 

Odvoz nábytku na sběrný dvůr v Praze

Po Praze také zajišťujeme odvoz nepotřebného nábytku a předmětů na sběrné dvory. Přečtěte si podmínky odvozu a seznam sběrných dvorů v Praze.

 

Výpočet ceny

Při stěhování po Praze neúčtujeme přistavení vozidla na místo nakládky, ani odjezd vozidla zpět do garáže. Účtujeme pouze čas nakládky, cestu po Praze a čas vykládky. Cenu za stěhování po Praze účtujeme dle odpracovaných hodin. Nezaokrouhlujeme na celé hodiny, počítáme poměrnou část každé další odpracované hodiny. Výsledná cena stěhování po Praze může byt navýšena pouze o spotřebovaný obalový materiál, balící služby, demontáž a montáž nábytku, nebo v případě stěhování těžkých předmětů nad 100 kg.

V ceně nakládky-vykládky je zahrnuto:

Stěhování domů


 • případná drobná demontáž nábytku
 • zabezpečení nábytku a předmětů proti poškození
 • nakládka do auta
 • zajištění stěhovaných věcí na autě
 • vykládka vozu
 • rozmístění nábytku, předmětů a věcí do určených prostor
 • demontáž nábytku, zpětná montáž nábytku
 • záruka proti poškození

 


? NAPOVEDA povinné