Stěhování Irsko


Stěhování TAVOČER s.r.o. provádí stěhování v rámci ČR, ale i v rámci států Evropské unie a několika dalších států.

Při stěhování do Irska platí jiná pravidla, než do ostatních států Evropské unie. Při stěhování do Velké Británie a Irska je nutné objednat s dostatečným předstihem trajekt na den, kdy má stěhování podle plánu probíhat. Naše stěhovací vozí se naloďují ve francouzském přístavu Calais a vyloďují se v britském přístavu Dover. Cena přepravy trajektem závisí na rozměrech vozidla. Započítána je vždy cena za plavbu oběma směry.

Více o životě Čechů a Slováků na britských ostrovech si přečtěte na webu pohyby.co.uk.

form:Kalkulačka kilometrů
Kalkulačka kilometrů

Do kalkulačky kilometrů můžete zadat název měst a ulic, kam kde se bude stěhování provádět. Kalkulačka poté sama vypočítá vzdálenost, kterou naše vozidlo urazí. Počítá se vždy cesta oběma směry!

Po vypočítání vzdálenosti klikněte na tlačítko "zpět na kalkulačku stěhování", vypočítaná vzdálenost se automaticky přenese do Vaší kalkulačky stěhování.

Trasa se vždy počítá ze sídla naší firmy v Praze (špendlík Základna TAVOČER s.r.o. ) do místa nakládky, potom do místa vykládky a zpět do naší firmy
Pokud se místo nakládky nebo vykládky nachází v Praze, počítame pouze cestu z nakládky na vykládku a zpět, v tomto případě se špendlík nezobrazuje.

Zjistěte si vzdálenost stěhování a následně spočítejte cenu pomoci kalkulačky!

celková vzdálenost jízdy (oba směry) 0 km
spočítat cenu stěhování pomoci kalkulačky
? NAPOVEDA

? NAPOVEDA povinné