Kde všude musí firmy ohlásit změnu sídla?


Čeká Vás stěhování? Ať už budete stěhovat jen několik věcí nebo rovnou celý byt, přečtěte si články z různých zdrojů týkající se stěhování a přípravy na něj. Poté již stěhování zvládnete zcela bez problémů.

9.10.2018 | TAVOČER s.r.o. |
Pokud firma nestěhuje pouze svou provoznu, ale zároveň i sídlo firmy, je povinností ohlásit to na několika místech.

Stejně jako má každý občan povinnost oznámit úřadům, pojišťovnám apod. změnu trvalého bydliště, pokud k ní dojde, má i firma povinnost oznámit stěhování sídla firmy na několika místech. Na co se tedy připravit před stěhováním sídla firmy?

 • Obchodní rejstřík: Každou změnu sídla je potřeba v prvním kroku provést i v obchodním rejstříku. To se provádí do 90 dnů od rozhodnutí změny sídla.
 • Živnostenský úřad: Od zápisu změny sídla firmy do obchodního rejstříku a schválení této změny sídla firmy soudem, je nutné, aby společníci do 15 dnů oznámili tuto změnu sídla na živnostenském úřadě. Oznámení se provádí podáním tzv. změnového listu.
 • Finanční úřad: Stejná lhůta jako u živnostenského úřadu platí i pro finanční úřad. Změna sídla firmy musí být oznámena do 15 dnů příslušnému finančnímu úřadu. Toto oznámení se provádí dvěma způsoby – změnu doložit výpisem z obchodního rejstříku s údajem o nabytí právní moci nebo změnu doložit novým živnostenským oprávněním.
 • Sociální a zdravotní pojišťovna: Pokud má společnost zaměstnance musí změnu sídla firmy oznámit do 8 dnů na příslušném úřadě sociální pojišťovny a také i na jednotlivých zdravotních pojišťovnách.
 • Společenská nebo zakladatelská smlouva: Pokud se jednatelé rozhodnout pro změnu sídla společnosti je potřeba změnit společenskou smlouvu, pokud je změna do jiného města.
 • Dodavatel a odběratel: Je povinnost oznámit změnu sídla společnosti jak dodavateli tak i odběrateli. Záleží na tom dodání zboží a jeho odebírání!
 • Stěhování s dohledem technika

  Se samotným stěhováním firmy vám rádi pomůžeme. Kontaktujte náš dispečink, který k vám případně pošle stěhovacího technika pro vytvoření cenové kalkulace. Výše uvedené změny na úřadech apod. už si budete muset oběhat sami:)

  ? NAPOVEDA povinné