Co všechno je třeba zařídit, než změníte místo bydliště


Čeká Vás stěhování? Ať už budete stěhovat jen několik věcí nebo rovnou celý byt, přečtěte si články z různých zdrojů týkající se stěhování a přípravy na něj. Poté již stěhování zvládnete zcela bez problémů.

20.2.2003 | | www.spotrebitel.cz
Několik hodin volného času by si měl každý, kdo se stěhuje, vyhradit na jednání s dodavateli energií, poštou, případně telefonním operátorem. Naštěstí je možné už řadu věcí vyřídit přes internet, telefonicky či poštou.

Telefonní linka

Při stěhování má majitel telefonní linky v podstatě na výběr tři možnosti: nechat linku zrušit, převést na jiného účastníka nebo požádat o její převedení do nového místa bydliště. Abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem s pozdním převedením telefonní linky, je nutné včas podat žádost. Na překládku linky má Telecom lhůtu až 60 dnů. Za tuto službu, kdy vám, pokud to lze, zůstane i v novém působišti vaše telefonní číslo zaplatíte 1750 korun, což je polovina částky, kterou by stálo zřízení nové telefonní stanice. Pokud si jen vyměníte telefonní linky spolu s byty s novým zájemcem, bude vás to stát 175 korun. Požádat o přeložení telefonní linky můžete v podstatě čtyřmi způsoby: elektronicky na internetových stránkách Českého Telecomu, telefonicky, osobně na obchodních místech nebo poštou zasláním vyplněného formuláře na adresu Telecomu. Pokud je žádost v pořádku, dostanete její potvrzenou kopii, v případě, že to tak není, vrátí vám ji zpět k doplnění potřebných údajů. V každém případě bude operátor požadovat vyplnění těchto údajů: I jméno a příjmení I takzvané referenční číslo, které najdete na svém účtu za telefon I přesnou adresu nového bydliště I adresu, kam vám bude zasíláno nové vyúčtování I datum požadovaného vypojení telefonní stanice na původní adrese I souhlas majitele objektu, do kterého má být stanice přeložena Při rušení telefonní stanice musíte kromě vyplněných dokladů odevzdat také telefonní přístroj, jestliže jste si ho sami nekupovali, protože jinak by vám Telecom mohl dále účtovat poplatek za jeho pronájem, i když už jej vlastně nepoužíváte.

Kde vám poradí: na bezplatné lince Českého Telecomu 800 123 456 či jeho internetových stránkách

Pošta

Před stěhováním nezapomeňte zajít také na poštu. Můžete si tak ušetřit řadu nepříjemností třeba kvůli nedoručené poště. Na poště je třeba vyplnit žádost o změně místa dodání poštovních zásilek a dohodnout také dosílání pošty, která dojde na původní adresu. "Cena za dosílku je sto korun měsíčně. Pokud o službu zákazník požádá na své dosavadní dodávací poště, pak stačí tři pracovní dny předem, jinak nejméně pět pracovních dnů," říká mluvčí České pošty Ladislav Vančura. Podle něj je stejně důležité říci novou adresu také všem, kteří si s adresátem dopisují. Novou adresu musí na poště oznámit také důchodci, nejlépe při výplatě důchodu. Do třetice je potřeba ji uvést i kvůli placení koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi. "Ten, kdo se stěhuje, si musí na poště vyzvednout formulář - Oznámení o změně pobytu poplatníka rozhlasového a televizního poplatku - a vyplněný jej zase na poště odevzdat," vysvětluje Vančura.

Kde vám poradí: na bezplatné lince 800 104 410 a internetových stránkách www.ceskaposta.cz

Elektřina

S energetickými společnostmi, které je nutné požádat při stěhování o ukončení dodávky elektřiny, je možné kromě osobní návštěvy komunikovat také telefonicky nebo přes internet. Mělo by se to stát podle vyjádření mluvčího Pražské energetiky Petra Holubce nejpozději do 15 dnů před termínem stěhování. Zároveň je původní nájemník povinen dodavateli elektřiny umožnit provedení konečného odečtu spotřeby elektřiny. Když se stěhuje do bytu další nájemník, je výhodné, když původní odběratel ukončí smlouvu o dodávce elektřiny a současně nový ji sjedná. Všechny tyto změny jsou zdarma. Zákazník musí počítat i s tím, že při ukončení odběru budou energetici požadovat vyrovnání případných pohledávek za předcházející období.

Kde vám poradí: podrobné informace je možné získat na zákaznických linkách či v obchodních kancelářích a webových stránkách jednotlivých energetických společností

Plyn

Změnu bydliště je potřeba nahlásit plynárnám do osmi dnů před plánovaným stěhováním. Když se zároveň do bytu stěhuje nový nájemník, je možné požádat o převedení plynoměru. Podmínkou je sepsání protokolu mezi původním a novým zákazníkem plynáren, který bude obsahovat také novou adresu původního zákazníka kvůli konečnému vyúčtování spotřeby k datu převodu. Když se do bytu hned nikdo nestěhuje, měl by zákazník požádat osobně nebo telefonicky o ukončení odběru a zároveň dohodnout návštěvu zástupce plynárenské společnosti, aby mohl být proveden odečet plynoměru. Převedení nebo ukončení odběru je bezplatné.

Kde vám poradí: na zákaznických dispečincích a internetových stránkách jednotlivých společností

***

Před stěhováním nezapomeňte na

* ukončení odběru elektřiny u energetických závodů
* ukončení odběru plynu u plynárenského závodu
* zrušení či převedení pevné telefonní linky - u telefonního operátora
* ukončení nájmu bytu - u majitele bytu, či obecního úřadu
* zrušení příjmu kabelové televize - u provozovatele
* oznámení nové adresy na poště kvůli dosílání pošty a platbám za rozhlas a televizi

Šetřte nohy. Převod telefonní linky, změna odběratele elektřiny nebo plynu se dá zařídit telefonicky.


? NAPOVEDA povinné