Přestěhování rodiny z pohledu dětí


Čeká Vás stěhování? Ať už budete stěhovat jen několik věcí nebo rovnou celý byt, přečtěte si články z různých zdrojů týkající se stěhování a přípravy na něj. Poté již stěhování zvládnete zcela bez problémů.

20.2.2015 | TAVOČER |
Stěhování je fyzicky, psychicky, organizačně i finančně náročné, ale jeho míru můžete korigovat sami jak přípravou, tak např. delegováním specializované firmy na tzv. stěhování na klíč.

Dospělí to berou jako další úkol s pozitivním výhledem do budoucna – lepší práce, zázemí, prostředí. Děti však každou výraznější změnu vnímají zpočátku velmi negativně. Nechce se jim měnit zajeté koleje, prostředí, které důvěrně znají a přináší jim pocit bezpečí. Samozřejmě záleží na věku dítěte a jeho povaze, zda je komunikativnější – nemá problém navázat nové vztahy a přechod do nového prostředí mu už za pár měsíců nečiní žádné komplikace, či je konzervativnější a může se stát třídním terčem posměchu.

Vlivem psychického nátlaku může dítě nové prostředí nenávidět a to se pak projeví na jeho celkovém vývoji. Rodiče neví jak svému potomkovi pomoci.  Říkají argumenty, aby podpořili své důvody k přestěhování, ale vcítit se do situace dítěte skutečně plně nemohou. Dokonce se stávají i případy, kdy rodiče „rezignují“ a jen doufají, že se situace sama zlepší. A zde je milí čtenáři úrodná půda pro výskyt komplexů, které si pak dítě nese do dospělosti.

Co se týká přechodu dítěte na jinou školu, tak platí, že co je standardem na jedné škole, může být na každé další škole zcela jinak. Bohužel už nejsme v době, kdy byl v celém státě jeden vzdělávací program. Po roce 1989 si každá škola může zvolit, podle kterého ze tří programů (Obecná škola, Základní škola, Národní škola) bude vyučovat. Od roku 2005 si školy a školky mohou dokonce samy vytvářet vlastní a jedinečné školní vzdělávací programy.

Obecně je pro dítě lepší, když se rodina stěhuje o velkých prázdninách, jelikož má možnost se dostatečně aklimatizovat a na školu se může připravit. Se začátkem školy zjistí, zda je v učivu pozadu, nebo má naopak náskok a působí to na něj méně stresově. Pokud si rodič není čímkoli jistý, nebo má strach o dítě už před samotným stěhováním, doporučuje se navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu.

Jak probíhá faktické přihlášení dítěte na jinou školu?

Jeden z rodičů (zákonný zástupce žáka) se dostaví za ředitelem školy, do které chce, aby žák přestoupil. Zde podá žádost o přijetí. Formulář žádosti lze obvykle najít na webových stránkách školy.
O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí tím, že akceptuje žádost o přijetí. Podle § 49 Zákona číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), jakmile vyhoví žádosti o přestup, ředitel této základní školy informuje o přestupu bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje.
Ředitel základní školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
Paragraf 49 Školského zákona výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Takže nemusíte mít obavy, že vaše dítě si neosvojí požadované znalosti.


? NAPOVEDA povinné