Co všechno je potřeba udělat před stěhováním?


Čeká Vás stěhování? Ať už budete stěhovat jen několik věcí nebo rovnou celý byt, přečtěte si články z různých zdrojů týkající se stěhování a přípravy na něj. Poté již stěhování zvládnete zcela bez problémů.

30.11.2002 | | www.spotrebitel.cz
Co se týče pevné telefonní linky, má nájemník při stěhování dvě možnosti - její zrušení či převedení. Ať už zvolí klient jakékoliv řešení, měl by na to, co dál s telefonní linkou, myslet předem.

"O stěhování a změně bychom se měli dozvědět měsíc před termínem," říká Markéta Čejková ze zelené linky Telecomu. Konkrétně, pokud se chce rodina odstěhovat z bytu 1. dubna, měla by požádat například o zrušení či převedení linky na jiného účastníka nejpozději do konce února.

"Vyhne se tak nepříjemnostem, kdy by z nepřevedené linky volal nový nájemník bytu, ale zaplacení účtu bychom požadovali po tom původním," vysvětluje Tomáš Štěpánek z klientského centra Telecomu.

Za převod linky na jiného účastníka se platí 170 korun, měl by je platit nový nájemník.

"Pokud se ale bývalý uživatel stěhuje někam, kde telefon není, je lepší požádat o přeložení stávající linky. To stojí 1750 korun, zatímco nová linka 3500 korun," doporučuje Čejková.

Při zrušení linky, které je možné zařídit i po telefonu a vyplněné doklady poslat poštou, je potřeba odevzdat v zákaznickém centru také telefonní přístroj.

V opačném případě může telekomunikační společnost klientovi stále účtovat pronájem aparátu, i když už z něj není vlastně možné telefonovat.

Elektřina

Alespoň měsíc dopředu by měl zákazník o stěhování informovat také svého dodavatele elektřiny a požádat ho o ukončení smlouvy.

"Můžete to udělat telefonicky, písemně nebo osobně," říká mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec.

"Optimální je, pokud přijde původní a nový nájemce bytu současně, s původním je ukončena smlouva o odběru a s novým uzavřena smlouva o dodávce," doporučují pracovníci Jihočeské energetiky.

Když se do bytu hned nikdo nestěhuje, odmontují pracovníci energetické společnosti elektroměr, aby se na něj nikdo cizí nemohl napojit. Pokud se do uvolňovaného bytu stěhuje nový nájemník, je zapsán pouze stav elektroměru k datu stěhování.

"Zároveň potřebujeme znát také novou adresu zákazníka, abychom mu mohli poslat složenku za nedoplatek či přeplatek za poslední období na novou adresu," uvádí Petr Holubec.

Zákazník také musí počítat s tím, že při ukončení odběru budou energetici požadovat vyrovnání případných pohledávek za předcházející období. Za ukončení smlouvy, návštěvu technika a případné odmontování elektroměru zákazník nic neplatí.

Pošta

Na poštu je před stěhováním vhodné zavítat hned z několika důvodů. Určitě proto, aby tam člověk oznámil svou novou adresu a vyplnil žádost o změně místa dodání poštovních zásilek.

Ušetří si tak řadu nepříjemností, když mu přijdou složenkou peníze na starou adresu a budou na poště ležet. Na poště je možné zajistit dosílání pošty na novou adresu.

Za každý i započatý měsíc stojí tato služba sto korun. Kdo má televizi nebo rozhlas, měl by na poště odevzdat předepsaný tiskopis o změně trvalého pobytu.

Také důchodci, kteří chodí pro důchod na poštu, by ve vlastním zájmu měli oznámit svou novou adresu - pošta zajistí, aby další důchod dostali už na poště v novém místě bydliště.

Plyn

Změnu bydliště je potřeba plynárnám ohlásit nejméně osm dní před stěhováním. Pokud se do bytu hned stěhuje další nájemník, je možné požádat o převedení plynoměru.

"V tomto případě je však nutné sepsat mezi původním a novým zákazníkem předávací protokol k datu převodu, který musí mimo jiné obsahovat i novou adresu původního zákazníka pro vyúčtování ukončeného odběru," říká tisková mluvčí Pražské plynárenské Marie Kubíková.

Pokud by původní nájemník plynoměr zapomněl převést, mohly by mu plynárny účtovat spotřebu nového nájemníka. Když se do bytu nikdo hned nestěhuje, musí zákazník požádat osobně nebo telefonicky o ukončení odběru.

"Zároveň by si měl dojednat osobní návštěvu zástupce plynárenské společnosti, který odečte stav plynoměru a zaplombuje ho," vysvětluje Marie Kubíková. Převedení nebo ukončení odběru je bezplatné.

Nájemné a ostatní platby za byt

Každý, kdo se chce stěhovat ze státního bytu, by si měl nejdřív pořádně prostudovat nájemní smlouvu. V ní zjistí, jakým způsobem musí podat výpověď z bytu a také, co všechno v něm musí zůstat.

Konkrétní postup pak záleží na tom, zda jde o výměnu bytu, či jeho odevzdání obci. Při výměně se nový a starý nájemce dohodnou na přesném datu výměny a k němu sepíší dohodu s firmou, která byty spravuje.

"Dohoda musí obsahovat ujednání, kdo zaplatí případný nedoplatek nebo komu poukázat přeplatek minulého období třeba za teplo či vodu, vysvětluje vedoucí bytového oddělení Obvodního úřadu v Praze 11 Ivana Fantová. Trochu jinak je to v případě odevzdání obecního bytu.

"S nájemníkem obecní úřad uzavře dohodu o skončení nájmu ke konkrétnímu datu s doložkou, že pokud nestihne k uvedenému dni byt vyklidit a klíče odevzdat, platí nájemné dál, než bude byt prázdný," říká Ivana Fantová.

Městský úřad v Praze 5 navíc od bývalého nájemníka požaduje předložení dohody o ukončení odběru plynu a elektřiny: "Chceme vědět, že nájemník u těchto společností nemá dluh," říká Monika Jindrová z odboru správy bytů Městského úřadu v Praze 5.

Stěhujete se? Tak nezapomeňte:

  • * ukončit odběr elektřiny - u energetických závodů
  • * ukončit odběr plynu - u plynárenských závodů
  • * ukončit nájem bytu - u správcovské firmy, případně obecního úřadu
  • * zrušit či převést telefonní linku - u Telecomu
  • * zrušit příjem kabelové televize - u provozovatele
  • * nahlásit na poště novou adresu kvůli došlé poště a platbám za rozhlas a televizi - na poště v místě bydliště

? NAPOVEDA povinné