Stěhování skladů


Stěhování skladůSpecifika stěhování skladů

Při stěhování paletizovaného zboží je nutná manipulační technika pro vyskladnění (vysokozdvižné vozíky, retraky apod.)

Poptat stěhování skladu

Sklady paletizovaného zboží obvykle disponují výše uvedenou manipulační technikou. Vyskladňování probíhá formou nakládky z ramp přímo do vozu, případně manipulací s ručními paletovými vozíky.

U skladů s volně uloženým zbožím lze nakládat ručně, příp. pomocí rudlů a paletových vozíků. Omezením je hmotnost jednotlivých předmětů, náročné je např. stěhování výrobních linek.

Stěhování skladůHarmonogram stěhování skladu

Harmonogram sestavujeme ve spolupráci se zákazníkem. U rychloobrátkového zboží vyskladňujeme nejdříve zboží, které je expedováno nejčastěji, poté další věci. Zboží je pečlivě označeno, připraveno na příšlušné skladové pozice a setříděno, aby bylo vyskladnění co nejrychlejší.

Příprava na stěhování skladu

S odpovědným pracovníkem skladu je třeba zjistit předchozí logistiku vyskladnění. Po zajištění potřebné techniky a pracovníků je vytvořen plán stěhování dle jednotlivých skladových sektorů. Předem je třeba znát rozměry nového skladu a mít rozvrženo rozmístění regálů. To je nutné pro použití manipulační techniky. Odpovědný pracovník skladu by měl být neustále k dispozici pro případné dotazy stěhovacích pracovníků, např. kvůli montáži regálů apod.

Balení zboží

Nejčastějšími obalovými materiály ve skladech jsou ochranné fixační folie, u křehkého zboží bublinková folie. Dále používáme kartonové krabice různých rozměrů a konstrukce dle přání zákazníka.

U velkoobjemových nákladů paletizovaného zboží se používají ovinovací stroje, menší kusy se balí ručně.

Průběh nakládky, převozu, vykládky

Nakládka ze skladů z podstatné většiny probíhá z rampy, kam přistavíme vozidlo s hydraulickým čelem. Stěhované předměty jsou nakládány paletovým vozíkem, menší objemy ručně. K dispozici máme dostatek stěhovacích vozidel různých objemů, které můžeme přistavit.

Stěhování skladůOmezení provozu skladu

Provoz skladu se snažíme ovlivnit co nejméně. Proto předem zpracováváme hamornogram přípravy, manipulace a nakládky. Harmonogram musí počítat i s navážkou jiného zboží do skladu a jeho manipulací. Stěhování o víkendech a svátcích bez příplatků. Možné je i stěhování v noci.

Pojištění

Ve většině případů se jedná o pojištění zboží proti poškození během nakládky, převozu a vykládky. Zároveň je nutné i pojištění prostor, kde se se stěhovaným zbožím manipuluje. Pojištění lze sjednat i individuálně na základě předchozí dohody s objednavatelem dle specifikace stěhovaných předmětů.

Poptat stěhování skladu

 

Technický popis stěhování

Základní body:

Příprava, logistika, časový harmonogram, balící služby, nakládka, převoz, vykládka, harmonogram vykládky, příp. vybalení, uložení zboží, demontáž a montáž regálů

Co dělá zákazník, co děláme my

Stěhování skladůZákazník většinou vyskladní zboží z paletových míst a provede manipulaci směrem ke stěhovacímu vozu. My provádíme nakládku do vozu, stěhování těžkých kusů, popř. balící služby, montáže. Podobně probíhá stěhování dílen, kde si zákazník většinou balí věci sám.

Specifika dle druhu sortimentu

Zboží dělíme na rychloobrátkové, volně ložené, paletizované, křehké nebo jinak cenné, těžké předměty atd. Rozdíl je především ve způsobu balení zboží a použitých obalových materiálech.

Plně automatizované velkosklady dnes využívají manipulační techniku řízenou počítači. Jednotlivé vyskladňovací stroje se ve skladu pohybují pomocí indukčních drah zabudovaných pod podlahou skladu. Není použita lidská posádka. Uvedené stroje vyskladní palety až k místu nakládky do vozu. Stěhování nákladu o vyšší váze tak je podstatně rychlejší, než tomu bylo dřív.


? NAPOVEDA povinné