Stěhování archívů


Potřebujete přestěhovat firemní archív? Využijte našich služeb! Poskytneme vám odpovídající vozidlo s řidičem a případně i pracovníky, kteří pomohou se stěhováním. Prodáváme a půjčujeme obalový materiál vhodný ke stěhování různých předmětů. Celé stěhování pro Vás můžeme provést tzv. "na klíč" - vše zabalíme, naložíme, převezeme a vyložíme podle Vašich požadavků.

Zaslat poptávku na stěhování archivu

 

Průběh stěhování

 • Průběh stěhování závisí na rozsahu služeb, který si objednáte. Při stěhování archivu je třeba klást maximální důraz na pečlivé označení jednotlivých šanonů a krabic.
 • Stěhujeme i těžká břemena (běžně o váze do 500 kg), takže přestěhujeme i velké skříně a regály, zajistíme demontáž a opětovnou montáž.
 • Po označení a zabalení věcí vše naložíme do stěhovacího vozidla a zajistíme proti pohybu.
 • Na místě vykládky vše vynosíme na místa, která určí váš pověřený pracovník. Pomůžeme i s vybalením a zařazením.
 • Po dokončení stěhování odvezeme použitý obalový materiál k likvidaci.
 • Stěhujeme i o víkendech a svátcích. Po domluvě je možné stěhování v noci, aby nedošlo k narušení provozu.

 

Příprava na stěhování

 • V případě stěhování archivu vždy doporučujeme prohlídku naším technikem, která je v rámci Prahy zdarma.

 • Všechny věci je třeba pečlivě označit, aby bylo možné je snadno zařadit v novém archivu.

 • S balením dokumentů mohou pomoci naši pracovníci a to s předstihem, nebo přímo v den stěhování. Vhodnější variantu určujeme podle objemu stěhovaných věcí.
 • Na místě vykládky je třeba připravit regály a skříně pro umístění stěhovaných věcí. Vše musí být označeno, aby nenastal problém při zařazování.
 • Ve spolupráci s vámi připravíme podrobný harmonogram stěhování.
 • Dodáme vám veškeré potřebné obalové materiály. K dispozici máme krabice, přepravky, folie atd.

 


? NAPOVEDA povinné