Mezinárodní stěhování firem


Provádíme vnitrostátní i mezinárodní stěhování firem a domácností. Stěhujeme celé firmy, nebo jejich části - kanceláře, archivy, sklady, popř. zařízení včetně těžkých břemen. Rozsah záleží pouze na vás. Nabízíme široký vozový park a dostatek zkušených pracovníků.

Stěhujeme po státech EU, do Švýcarska, Lichtenštejnska a Norska. Stěhujeme směrem z ČR a samozřejmě i směrem ze zahraničí do ČR.

 

Průběh stěhování

 • V rámci mezinárodního stěhování firem poskytujeme různý rozsah služeb podle přání zákazníka. Můžeme přistavit pouze vozidlo s řidičem, nebo zařídíme kompletní stěhování. Převážně sklady si firmy většinou připraví k převozu sami, my pak fungujeme především jako přepravce.
 • Objednané vozidlo s pracovníky přijede na místo nakládky v dohodnutý termín. Dle dohody mohou zabalit všechny věci a demontovat nábytek. Po naložení věcí ihned odjíždí na vykládku.
 • Při nakládce / vykládce v ČR můžeme práci urychlit větším počtem pracovníků.
 • Při vykládce v ČR můžeme vaše věci uskladnit na potřebnou dobu v bezpečném a vytápěném skladu. Získáte tak dostatek času na přesun do ČR. Zboží přijedeme vyložit podle vašich potřeb.
 • Vyložení probíhá podle vašich požadavků. Řídíme se buď podle obdržených instrukcí a plánku rozmístění věcí, nebo pokyny vámi pověřeného pracovníka.
 • Pokud stěhování probíhá ze států mimo EU, před vyložením na území ČR vozidlo musí na celní úřad. Tam jsou věci procleny. Až poté je možné je vyložit.

 

Přípravy před stěhováním

Při stěhování firmy mimo ČR je třeba myslet na vše s předstihem, aby se předešlo případným komplikacím. V některých zemích také platí omezení jízdy nákladních vozidel o víkendech a svátcích.

 • Při stěhování do Velké Británie nebo Skandinávie je třeba předem zajistit místo na trajektu. To zajistí naši dispečeři.
 • Na místě nakládky i vykládky zajistit místo pro parkování stěhovacího vozidla.
 • V některých městech mohou platit omezení pro vjezd nákladních vozidel. Předem je tedy na zákazníkovi, aby vyjednal s místními úřady povolení.
 • Při stěhování ze států mimo EU je třeba se informovat u tamnějšího celního úřadu o podmínkách proclení.
 • Pokud stěhování probíhá z Prahy nebo blízkého okolí, vždy doporučujeme prohlídku naším technikem. Ten doporučí vhodné vozidlo a poskytne informace o všech našich službách.
 • Je velice důležité, aby nám zákazník sdělil co nejpodrobnější informace, abychom mohli odhadnout dobu a cenu stěhování co nejpřesněji.

 

TAVOČER s.r.o. má uzavřené pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s., které se vztahují na stěhované předměty a také na zařízení prostor, kde stěhování probíhá. Pojistné smlouvy se vztahují na území ČR, ale i na území všech ostatních členských států Evropské unie.


? NAPOVEDA povinné