Mezinárodní stěhování domácností


Kromě služeb v rámci ČR běžně provádíme také mezinárodní stěhování domácností. Stěhujeme po státech EU, do Švýcarska, Lichtenštejnska a Norska. Stěhujeme směrem z ČR a samozřejmě i směrem ze zahraničí do ČR.

 

Průběh stěhování

 • V rámci mezinárodního stěhování domácností poskytujeme různý rozsah služeb podle přání zákazníka. Můžeme přistavit pouze vozidlo s řidičem, nebo můžeme naopak provést stěhování "na klíč".
 • Objednané vozidlo a pracovníci přijedou na místo nakládky v dohodnutý termín. Dle dohody mohou zabalit všechny věci a demontovat nábytek. Po naložení věcí ihned odjíždí na vykládku.
 • Při nakládce / vykládce v ČR můžeme práci urychlit větším počtem pracovníků.
 • Při vykládce v ČR můžeme vaše věci uskladnit na potřebnou dobu v bezpečném a vytápěném skladu. Získáte tak dostatek času na přesun do ČR. Zboží přijedeme vyložit podle vašich potřeb.
 • Pokud stěhování probíhá ze států mimo EU, před vyložením na území ČR vozidlo musí na celní úřad. Tam jsou věci procleny. Až poté je možné je vyložit.
 • Nabízíme také službu stěhování "na klíč". Předáte nám klíče od místa nakládky a místa nakládky. Naši pracovníci pod dohledem našeho technika vše přestěhují. Zákazník přichází do kompletně nastěhovaného bytu.

 

Přípravy před stěhováním

Při stěhování mimo ČR je třeba myslet na vše s předstihem, aby se předešlo případným komplikacím. V některých zemích také platí omezení jízdy nákladních vozidel o víkendech a svátcích.

 • Při stěhování do Velké Británie nebo Skandinávie je třeba předem zajistit místo na trajektu. To zajistí naši dispečeři.
 • Na místě nakládky i vykládky zajistit místo pro parkování stěhovacího vozidla.
 • V některých městech mohou platit omezení pro vjezd nákladních vozidel. Předem je tedy na zákazníkovi, aby vyjednal s místními úřady povolení.
 • Při stěhování ze států mimo EU je třeba se informovat u tamnějšího celního úřadu o podmínkách proclení.
 • Pokud se stěhujete z Prahy nebo blízkého okolí, doporučujeme prohlídku naším technikem. Ten doporučí vhodné vozidlo a poskytne informace o všech našich službách.

 

Provádíme i drobné stěhování osobních věcí, krabic a zboží do zahraničí a ze zahraničí a to po celém světě!


? NAPOVEDA povinné